Skip to content

PHP

PHP Läromaterial

Del 1 – variabler och strängar

Teori:

PHP – Kom Igång

PHP – Variabler

PHP – Strängar

Del 2 – Operatörer och villkor

Teori:

PHP – Operatörer

PHP – if

PHP – switch

Del 3 – Arrayer och loopar

Teori:

PHP – while

PHP – for

PHP – array

PHP – foreach

Övningar:

PHP – övning med loopar

Del 4 – HTML-formulär

Teori:

PHP – HTML-former

Del 5 – Funktioner

Teori:

PHP – Funktioner

Del 6 – MySQL

PHP – MySQL – phpmyadmin och databaser

PHP – MySQL – uppkoppling

PHP – MySQL – query (kommandon till MySQL)

PHP – MySQL – tabeller (skriv, läs)

Extra

PHP – Konstanter

PHP – Superglobals

PHP – Skriv och läs till textfil

PHP – ladda upp och ladda ned filer via HTTP

PHP – Cookies

PHP – inloggning och kryptering av lösenord

Användbara länkar:

Projekt

Blogg – skapa din egen blogg

Inventering – inventera saker och sök efter dem i databasen

Fotogalleri – skapa ett galleri som man kan ladda upp foton till