Skip to content

Fotografering

Digitalfoto med systemkamera – grundkursnikon

Vi använder Nikons systemkameror i fotokurserna. Vi lär oss kamerans handhavande och tekniska inställningar. Vi tittar också  på det praktiska fotograferandet med komposition och kreativitet. Efterarbetet sker i  Gimp.

Foto grund innehåll:

Nikon D3100»
Canon 700 D Inställningar (en guide som Lisbeth gjort)
Nikon guide
Porträttfoton»

Landskapsfotografering»
Makrofotografering (närbilder)»
Matfotografering»
Fotografera inomhus»
Sportfotografering»
Intressanta semesterbilder»
Kameran -sammanfattning»

Inlämningsuppgift: Lämna in ett foto på ett porträtt, landskap, mat, sport eller makro. Beskriv var fotot ät taget samt vilka inställningar kameran hade. Du bör ta fotot med bländarprioritet (A) så att du får kontroll över skärpedjupet.

Fotoprojekt utomhus och inomhus – fortsättningskurs

I denna kurs går vi igenom ett antal  klassiska fotoprojekt som t ex “mjukt vatten” “ljusspår i trafiken” etc. Vi tar oss ut i terrängen vid passande tid och väderlek. Efterarbetet görs i Raw Therappee och Gimp.

Foto forts innehåll:
Fotografera manuellt»