Skip to content

Data grund

Övning “Båten”

  • Skapa en mapp på skrivbordet och döp den till “historier”.
  • Öppna programmet Anteckningar och skriv in texten nedan. Spara texten i mappen “historier” med filnamnet ”båten.txt”

Den spred sig till solnedgången och fördärvade den, och vad månstrålarna beträffar formligen osade det fotogen om dem. I Marlow försökte vi bli kvitt den. Vi lämnade båten vid kajen och tog en promenad genom staden för att undkomma fotogenen, men den förföljde oss. Hela Marlow var fullt av fotogen. Vi gick över kyrkogården, och det föreföll som om de döda hade blivit begravda i fotogen. High Street stank fotogen så att vi häpnade över hur folk kunde bo där. Vi gick kilometer efter kilometer åt Birminghamhållet men det tjänade ingenting till: hela landskapet var dränkt i fotogen.

Vid återkomsten samlades vi klockan tolv en mörk natt på en öde hed under en förtvinad ek och svor en fruktansvärd ed (hela veckan hade vi svurit över eländet på vanligt medelklassigt sätt, men det här var någonting extra) – en fruktansvärd ed att aldrig någonsin ta fotogen i båten igen.

Därför enades vi nu om att ta rödsprit. Redan det är illa nog. Man äter rödspritspudding och rödspritsbiffar. Men rödsprit njuten i större mängder är nyttigare för magen än fotogen.

Övning “Macken”

Du ska nu hjälpa Roy och Roger att hålla ordning på sina brev och fakturor så de lätt kan hitta dem igen. Skapa en huvudmapp på datorn som heter ”Macken”. Fortsätt skapa undermappar enligt strukturen nedan:

macken

Öppna programmet Anteckningar och skriv in texten nedan. Spara filen som “britta.txt”  i mappen “brev” som ligger i mappen “kunder”.

Roys & Rogers Mack
GALENVÄGEN 9
123 45 GALENSTAD 2002-09-22

Britta Borg
BORGEGATAN 37
123 45 GALENSTAD

Reparation av ABC 123

Bytet av det rostiga fjäderbenet på din Opel är nu klart och bilen kan hämtas hos oss. Under arbetets gång upptäckte vi emellertid trettiofem andra fel, samtliga åtgärdade.

P.g.a. Extra arbetstid och utlägg för reservdelar kommer räkningen att bli en högre än avtalat. Fast bilen är i verkligt toppskick nu!

Med vänlig hälsning
Roy & Roger

Övning “Familjen Svensson”

Familjen Svensson har just köpt en dator. De behöver hjälp att bygga upp ett system i utforskaren för att kunna spara och hitta sina filer. Man är överens om att lägga allas mappar under familjen. Familjen består av Allan, Lena, Lina och Max. De behöver varsin mapp med tillhörande undermappar.

  • Allan vill sortera sina filer i fyra mappar: hockey, familjeaktiviteter, klubben och postverket. I mappen som ska innehålla allt om hockey vill han dessutom kunna skilja på filer som rör borta respektive hemmamatcher.
  • Lena vill ha en mapp för banken, en för brev och en fotomapp. I brev- mappen vill hon skilja på brev till personer som fyller år, myndigheter och så vill hon ha en speciell mapp för Saras brev. I bankmappen vill hon skilja på semesterscheman och sina fackliga uppdrag. Under fackliga uppdrag vill Lena dessutom kunna skilja på medlemslistor och protokoll från möten. Lena gillar att fotografera och har börjat framkalla sina bilder på Cd-rom så hon behöver en speciell mapp att spara bilderna i. För att lättare kunna hitta vill hon under fotomappen ha mappar för bilderna från juni-2000 och för april-2000 (till att börja med).
  • Lina som går i skolan gillar att skriva brev. Hon vill ha ytterligare en mapp för sina skoluppgifter. Skoluppgifter vill hon sortera i olika mappar eftersom hon har räknat ut att det kommer bli mycket läxor under höstterminen.
  • Lina är med och skapar klassens skoltidning som heter klassnytt och hon vill ha en egen mapp för artiklar som hon skrivit till den. Under skoluppgifter vill hon också att två grupparbeten skall ligga; ett om trafiken i stan och ett om vattnets kretslopp och försurning.
  • Max vill bara använda datorn till att spela häftiga dataspel och tycker inte att han behöver dela upp spelen i olika mappar. För honom räcker det med en mapp som heter Max.