Skip to content

Installera Apache + PHP + MySQL i Ubuntu 16.04

Hur installerar jag?

Om du aldrig installerat dessa program tidigare, fråga din lärare hur man gör.

För att installera hela lösningen, skriv in följande kommando i terminalen:

sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-php7.0 php7.0 php7.0-mysql mysql-server phpmyadmin

Under installationen:

  • Bestäm lösenord för root i mysql (används för att skapa och ta bort databaser i mysql)
  • Bestäm lösenord för användaren phpmyadmin (detta lösenord behöver du inte minnas i efterhand)
  • För phpmyadmin, välj att installera konfigurationen för apache genom att välja den med mellanslagstangenten.

– Om det är en server som du tänker använda som en riktig webbserver, se då till att bestämma starka lösenord. Skriv ner lösenordet för användaren ‘root’ någonstans (eller se verkligen till att komma ihåg det). Och se till att installera en konfiguration för Apache, annars kommer du inte att kunna använda phpmyadmin.

Vad är det jag installerar?

apache2

Apache är världens mest använda http-server, alltså Apache är en s.k. webbserver. Den är väldigt flexibel och fungerar i de flesta situationer. Men, vill man ha en webbserver som är väldigt snabb och klarar mycket trafik kan det vara värt att titta på nginx, eller lightpd istället. Fördelen med Apache är att dels är den vanligast, vilket betyder att det finns gott om dokumentation och exempel på hur man konfigurerar den, men också att man lätt kan utöka dess funktionalitet med installerbara moduler.

Läs mer om apache på följande länkar:

libapache2-mod-php7.0

Apache är modulärt, vilket betyder att man lägga till funktioner för Apache i form av installerbara moduler. libapache2-mod-php7.0 är en modul som gör det möjligt för apache att anropa programmet PHP för att tolka filer med filändelsen .php.

php7.0

Programmet PHP är den som tolkar php-koden. Namnet PHP är ett akrynom och står för “PHP Hypertext Preprocessor”. Man kan köra php-kod direkt med programmet PHP om man vill via terminalen (kommandot är ‘php <filnamn>’), men i samband med en webbserver är det webbservern som anropar programmet PHP för varje php-fil den skall visa upp.

php7 sägs vara mycket snabbare än dess föregångare php5. Fortfarande kör dock många php5. T.ex. är anvisningarna hos http://w3schools.com/php anpassade för php5. Skillnaden är ganska liten, men det finns skillnader i både språket och hur språket tolkas. Äldre program skrivna i php5 bör dock fungera utmärkt med php7.

php-mysql

php-mysql är en modul för programmet PHP, eller snarare ett bibliotek utav funktioner som man kan använda sig av i sina program. För att kommunicera och styra MySQL via ett PHP-skript måste den här modulen vara installerad.

mysql-server

Det är vanligt att man kombinerar php med ett databassystem, såsom MySQL. T.ex. så är alla wikipedias artiklar sparade i databaser. Det är just för sådant som PHP är lämpligt för. Det här paketet installerar alltså en MySQL server.

phpmyadmin

phpmyadmin är ett program skrivet i PHP som kan administrera MySQL-databaser (därav namnet). För att använda phpmyadmin kan du gå in på addressen http://localhost/phpmyadmin och logga in med MySQL-användaren root med det lösenord du bestämde under installationen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *